Công tác kiểm tra giám sát

Kiểm tra, giám sát là "thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương"

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng diễn ra ngày 27.11.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

THEO TTXVN |

Sáng 27.11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.