Công tác GPMB

Dự án cao tốc Bắc - Nam có nhiều thuận lợi do nguồn vốn được bố trí đầy đủ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 30.6, phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định Dự án đang có rất nhiều thuận lợi.