Công nhân viên chức lao động nghèo thủ đô

Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô đã giải ngân trên 31 tỉ đồng

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Sáng 6.7, Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (HANOI FEI) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác vay vốn 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng.