Công nghệ Bách Khoa

Gần 1.000 sinh viên nhập học Trường cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa

Hoàng Quang |

Trường cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (đơn vị giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa đón gần 1.000 học sinh, sinh viên nhập học đợt I năm học 2023 – 2024.