Công khai tài sản

Công khai tài sản, thu nhập 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Phạm Đông |

19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã báo cáo kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu trước toàn thể lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên.

Kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của cán bộ để ngăn chặn tham nhũng

Phạm Đông |

Theo ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cần phải kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của cán bộ để ngăn chặn tham nhũng, lãng phí.