Cổng giao dịch điện tử

Thêm kênh đóng và nộp BHXH, BHYT

nhóm PV |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết thỏa thuận kết nối thanh toán song phương và quản lý dòng tiền, đưa vào hoạt động chính thức chức năng đóng BHXH 24/7 trên Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam.

Đóng nộp bảo hiểm xã hội trên cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và BIDV đã ký kết thỏa thuận kết nối thanh toán song phương và quản lý dòng tiền, đưa vào hoạt động chính thức chức năng đóng Bảo hiểm xã hội 24/7 trên Cổng giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.