Cộng đồng người Việt ở Singapore

Cộng đồng người Việt ở Singapore: Lan tỏa truyền thống và tinh thần Việt mỗi khi Tết đến Xuân về

Song Minh |

Cộng đồng người Việt Nam ở Singapore, dù mới hay xa quê đã lâu, đều cùng nhau lan tỏa niềm vui, lan tỏa truyền thống và tinh thần Việt mỗi khi Tết đến Xuân về.