Cộng đồng chống dịch

Rà soát, siết lại quy trình bàn giao, tiếp nhận người cách ly

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Không thể vì sự nơi lỏng của một số bộ phận lực lượng chống dịch COVID-19, sự thoải mái, không nhận thức đầy đủ của một số cá nhân mà gây nguy hại cho cộng đồng.