Công đoàn Quảng Trị thi ảnh

Tổ chức cuộc thi ảnh về người lao động trên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ được tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội.