Công đoàn phát động thi đua

Công nhân các KCN-CX Hà Nội phấn đấu có 28.000 sáng kiến

Hà Anh |

Hà Nội - Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội vừa phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và công đoàn cơ sở năm 2022.

Người lao động Thái Nguyên có 5.688 sáng kiến làm lợi trên 1.618 tỉ đồng

Hà Anh |

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.