Công đoàn Lạc Sơn

LĐLĐ huyện Lạc Sơn hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trần Trọng |

Hòa Bình - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lạc Sơn tổ chức chương trình hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2022.