Công đoàn Kon Tum

Liên hiệp Công đoàn tỉnh ATTAPƯ (Lào) thăm Công đoàn Kon Tum

Ngô Anh |

Kon Tum - Liên hiệp Công đoàn tỉnh ATTAPƯ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum.

Kon Tum: Thu được 209 đơn vị máu từ ngày hội hiến máu tình nguyện

Tường Minh |

Kon Tum - Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum thu được 209 đơn vị máu từ ngày hội hiến máu tình nguyện.

Kon Tum: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Thanh Hoà |

Kon Tum - Liên đoàn Lao động huyện KonPLong bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ngọk Tem.

Kon Tum: Thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp mới 17 đoàn viên

Tường Minh |

Kon Tum - Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum thành lập Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Cao Su Kon Tum với 17 đoàn viên.