Công đoàn chăm lo đoàn viên

Tổ chức chiến dịch truyền thông về các hoạt động chăm lo cho đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận của đoàn viên, người lao động trong việc triển khai công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn…, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch hoạt động Báo cáo viên Công đoàn năm 2022. 

Trên 3 tỉ đồng chăm lo cho người lao động trong dịp Tết

Hà Anh |

Cao Bằng - Ông Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung rà soát, lập danh sách đoàn viên, người lao động thuộc diện phải chăm lo như những người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… để tổ chức hoạt động hỗ trợ. 

Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động khó khăn

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đã huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chức năng chăm lo cho đoàn viên và người lao động với rất nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.  

Công đoàn tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho 30 đoàn viên

Hà Anh |

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đoàn viên, người lao động.

Tập trung kinh phí, cán bộ và các hoạt động chăm lo đem lại lợi ích sát sườn cho đoàn viên

Nhóm PV |

Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận tâm huyết tại hội trường với những vấn đề thiết thực như đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ); công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho NLĐ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức - kỹ năng nghề nghiệp và pháp luật cho CNVCLĐ.