Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hơn 200 đoàn viên tham gia chạy bộ gây quỹ trồng cây xanh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hơn 200 đoàn viên tham gia chương trình chạy bộ do CĐCS tổ chức đã hoàn thành hơn 28.338 km, gây quỹ trồng cây xanh hơn 43 triệu đồng.