Công dân Nhật Bản

Dự báo thời điểm tất cả người Nhật Bản sẽ có cùng họ

Khánh Minh |

Toàn bộ người dân Nhật Bản có thể chỉ mang một họ duy nhất là "Sato" nếu các cặp vợ chồng không được phép giữ họ riêng.