Công chức kế toán

Bộ Nội vụ thông tin về phụ cấp kiêm nhiệm của công chức kế toán ở UBND xã

HẠNH AN |

Bạn đọc là công chức kế toán - tài chính tại Ủy ban nhân dân xã băn khoăn về phụ cấp kiêm nhiệm theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Lương công chức kế toán mới nhất quy định thế nào?

MINH HÀ - THU THỦY |

Ngạch công chức chuyên ngành kế toán được xếp lương theo quy định của khoản 1 Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC.

Nhiệm vụ của công chức tài chính – kế toán tại cấp xã theo quy định

Quế Chi (T/H) |

Nhiệm vụ của công chức tài chính – kế toán được quy định tại Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-BNV.

Lương công chức kế toán sẽ có thay đổi từ 1.7.2023

LƯƠNG HẠNH |

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1.7.2023, lương công chức kế toán cũng sẽ có thay đổi.

Công chức kế toán cần bằng cấp, chứng chỉ gì?

LƯƠNG HẠNH |

Với mỗi ngạch công chức kế toán phải đáp ứng điều kiện về trình độ đào tạo khác nhau.

Bảng lương công chức kế toán 2022

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về lương của công chức kế toán.

Lương công chức kế toán mới nhất được quy định thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về lương của đối tượng này.

Năm 2021, công chức kế toán hưởng lương thế nào?

Tú Quỳnh |

Lương của công chức kế toán được xếp theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước ban hành kèm Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, tương đương.