Công chức cấp xã

Trường hợp công chức cấp xã không bắt buộc có bằng đại học

Phương Minh |

Công chức cấp xã phải tốt nghiệp đại học trở lên, tuy nhiên, nếu thuộc các trường hợp dưới đây thì công chức cấp xã không bắt buộc phải có bằng đại học.

Đề xuất tạm dừng tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã một thời gian ​

Phạm Đông |

Đoàn giám sát đề nghị tạm dừng tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã một thời gian để sắp xếp, giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư. Hiện hơn 400 cán bộ cấp huyện, hơn 3.000 cán bộ cấp xã và hàng trăm cán bộ thôn thuộc diện dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cần có chính sách bố trí, giải quyết.

Đến năm 2030, tất cả cán bộ, công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học

Bảo Hân |

Đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc; 50% - 60% số lãnh đạo, quản lý cấp phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương ở Trung ương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Bảng lương dự kiến của cán bộ, công chức cấp xã năm 2021

Minh Phương |

Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở, bảng lương của cán bộ, công chức cấp xã năm 2021 dự kiến sẽ như thế nào?

Hà Nội đang thiếu hơn 2 vạn công chức, viên chức cấp xã

VƯƠNG TRẦN |

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, hiện Hà Nội còn thiếu 22.044 công chức, viên chức cấp xã, phường, thị trấn, đặc biệt là nhân lực trong lĩnh vực y tế, giáo dục... so với tổng biên chế được giao.