Công chức cấp xã

Số tiền hỗ trợ công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Hoàng Lê |

UBND tỉnh Phú Yên đề xuất cán bộ, công chức cấp xã dôi dư phải thôi việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thì ngoài các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ về nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần 18 triệu đồng/người.

Bộ Nội vụ phản hồi về chế độ thu hút đào tạo cán bộ, công chức cấp xã

HẠNH AN |

Gửi kiến nghị đến Bộ Nội vụ, bạn đọc đề nghị Bộ xem xét cán bộ, công chức cấp xã khi tự học nâng cao trình độ chuyên môn được hỗ trợ theo chính sách thu hút, hoặc tăng bậc lương hoặc phụ cấp.

Bảng lương công chức cấp xã từ 1.7 thực hiện theo vị trí việc làm ra sao?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Bảng lương công chức cấp xã khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1.7 thực hiện theo vị trí việc làm ra sao?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã bị bãi nhiệm có còn là công chức xã không?

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc của bạn đọc về quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp .

Phụ cấp công vụ của công chức tập sự cấp xã

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến chế độ phụ cấp công vụ của công chức tập sự cấp xã.

Căn cứ xếp lương công chức cấp xã có thời gian hoạt động không chuyên trách

HẠNH AN |

Theo Bộ Nội vụ, thời gian làm người hoạt động không chuyên trách cấp xã không được làm căn cứ xếp lương khi được bầu làm cán bộ, công chức cấp xã.

Có chức danh Trưởng Công an ấp hay không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Trưởng Công an xã hiện không còn là công chức cấp xã, vậy có chức danh Trưởng Công an ấp hay không?

Nguyên tắc xây dựng bảng lương mới của cán bộ, công chức cấp xã từ 1.7.2024

Thục Quyên (T/H) |

Nguyên tắc xây dựng bảng lương mới của cán bộ, công chức cấp xã khi cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024) được căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã, tôi có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND xã không?

Trường hợp Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã được xếp lương đại học

HẠNH AN |

Cử tri tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ công chức cấp xã

Trang Hà |

Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, vì hiện nay khối lượng công việc họ đảm nhận rất nhiều, mức phụ cấp hàng tháng còn thấp mà giá cả hàng hóa tiêu dùng hàng ngày lại tăng cao.

Quy định về phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp kèm theo với cán bộ cấp xã

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND xã có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và các phụ cấp kèm theo không?

Điểm khác biệt giữa công chức cấp xã và công chức

Thục Quyên (T/H) |

Công chức cấp xã có những điểm khác biệt so với công chức nói chung, theo quy định hiện nay.

Thời điểm hưởng lương hưu năm 2024 đối với công chức cấp xã

Phương Minh |

Thời điểm hưởng lương hưu đối năm 2024 với công chức cấp xã được căn cứ theo Khoản 1 Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Viên chức đơn vị sự nghiệp có được tiếp nhận làm công chức cấp xã

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tamtamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, viên chức của đơn vị sự nghiệp có thể được tiếp nhận làm công chức cấp xã không?