cống Cái Lớn

Vì sao vận hành đóng toàn bộ 11 cửa van cống Cái Lớn?

NGUYÊN ANH |

11 cửa van của cống Cái Lớn (Kiên Giang) được vận hành đóng hoàn toàn không chỉ điều tiết nguồn nước, hạn chế xâm nhập mặn mà còn chủ động bảo vệ nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

3 yếu tố chính để quyết định đóng toàn bộ 11 cửa van cống Cái Lớn

NGUYÊN ANH |

Có nhiều yếu tố để ra quyết định vận hành đóng bao nhiêu cửa van cống Cái Lớn (Kiên Giang), trong đó có thể kể 3 yếu tố chính là độ mặn tại cầu Cái Tư, diễn biến độ mặn tại công trình Cái Lớn và diễn biến của thủy triều.

Siêu cống lớn nhất Việt Nam vận hành đóng từ 9 - 11/11 cửa van

NGUYÊN ANH |

Việc đóng từ 9 đến 11/11 cửa van của cống Cái Lớn không chỉ điều tiết nguồn nước, hạn chế xâm nhập mặn mà còn chủ động bảo vệ nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân.