công bố toán học Việt Nam

Toán học Việt Nam đón tin vui đầu năm mới, vượt Singapore 11 bậc

Đặng Chung |

Đầu năm 2019, Toán học Việt Nam đón tin vui bất ngờ, khi giữ vị trí dẫn đầu các nước ASEAN về chỉ số công bố quốc tế trên các tạp chí ISI.