Con nuôi biên phòng

Hiệu quả, ý nghĩa từ mô hình "con nuôi đồn biên phòng"

TRUNG DU |

Thái Bình - Nhiều năm qua, mô hình “con nuôi đồn biên phòng” và chương trình "nâng bước em đến trường" đã được Bộ đội Biên phòng các cấp tại tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện có hiệu quả. Tình thương, sự sẻ chia của những người lính áo xanh đã giúp nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện ven biển là Tiền Hải và Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) có cơ hội đến trường học tập, vượt qua nghịch cảnh để thực hiện ước mơ, hoài bão.