Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang" cho 7 cá nhân

Đức Trí |

Hà Giang - Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.