Cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Bến Tre xem xét đặt tên đường Trương Vĩnh Trọng

Kỳ Quan |

Cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (qua đời tháng 2.2021) là người con của quê hương Bến Tre, có nhiều đóng góp cho quê hương Đồng Khởi trong chiến tranh cũng như sau ngày hòa bình. Để tưởng nhớ đến ông, tỉnh Bến Tre đang xem xét lấy tên ông để đặt tên 1 con đường.