Cổ phần hóa DNNN

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vẫn chỉ là “nhắm”… mảnh đất vàng!

Đỗ Văn |

11 năm sau cổ phần hóa (CPH), từ một doanh nghiệp hàng đầu của Bộ GDĐT về thiết bị giáo dục, Cty CP thiết bị giáo dục 1 (TBGD1) chỉ còn lại “cái xác không hồn”, không còn các hoạt động sản xuất kinh doanh nào ngoài việc cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng… để bao giữ 23.000 m2 đất.

Tăng tốc và bịt lỗ hổng trong cổ phần hóa DNNN

TS.Nguyễn Minh Phong |

Theo Bộ Tài chính, lũy kế 8 tháng đầu năm 2017, cả nước có 33 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH.