Cơ chế giá điện

Không để thiếu điện cho phát triển là một mệnh lệnh

Cường Ngô |

Không có điện thì không thể làm được gì hết, kể cả việc áp dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào cuộc sống. Không để thiếu điện cho phát triển là một mệnh lệnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam mới đây.