Clip riêng tư

Dừng ngay việc phát tán những “clip thuốc độc”

Anh Đào |

Việc phát tán clip, hình ảnh bức thư tuyệt mệnh của nam sinh nhảy từ tầng cao dù với bất kỳ động cơ mục đích nào cần được lên án. Nó có khác gì việc đầu độc xã hội đâu.