chuyên gia Đoàn Minh Xương

"V.League 2020 đang hấp dẫn và đá thật hơn"

ĐÔNG ĐÔNG |

Trải qua 4 vòng đấu theo thể thức thi đấu mới, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng LS V.League 2020 đang trở nên  hấp dẫn và đá thật hơn.