Chuyển đổi quyền sử dụng đất

Chi tiết hồ sơ, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Kim Nhung |

Người dân được phép chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp với nhau, chỉ cần các thửa đất được chuyển đổi có địa chỉ trong cùng xã, phường, thị trấn.

Có được phép đổi đất nông nghiệp với người ở địa phương khác không?

Kim Nhung (T/H) |

Chuyển đổi quyền sử dụng đất (đổi đất) chỉ áp dụng đối với đất nông nghiệp. Với các loại đất khác phải thực hiện bằng hình thức chuyển nhượng, tặng cho. 

Chi tiết nội dung hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là thông tin chi tiết về hình thức, nội dung của hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.