Chuyển đổi chức danh nghề nghiệp

TVPL: "Cởi trói" cho giáo viên trong bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã đưa ra lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông, trong đó có nhiều điểm mới so với trước đây. 

Quy định về chuyển hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Tuệ Nhi (t/h) |

Khi giáo viên THPT được chuyển sang dạy cấp THCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng.