Chuyên đề giám sát của Quốc hội

Không ngừng đổi mới công tác giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động Quốc hội

Vương Trần - Phạm Đông |

Trong công tác giám sát, việc triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức bài bản, khoa học và chặt chẽ, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục được hoàn thiện và có nhiều đổi mới theo hướng tinh gọn, có chiều sâu, Quốc hội trực tiếp thành lập các đoàn giám sát. Nhiều chuyên đề giám sát đi vào những vấn đề lớn, “nóng” được cử tri đặc biệt quan tâm.

Nâng cao hiệu quả giám sát, gắn bó chặt chẽ với cử tri

Vương Trần - Phạm Đông |

Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri là chức năng giám sát của Quốc hội, có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị. Thời gian qua, hoạt động giám sát này ngày càng được đổi mới, đưa lại những kết quả thiết thực được dư luận và cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

Triển khai hiệu quả hoạt động giám sát, đưa các chính sách đi vào cuộc sống

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 17.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Giám sát Chính phủ và các bộ ngành, địa phương trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục phiên họp thứ 26, chiều 12.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023".

Ngày 27.9, diễn ra hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Sáng mai (27.9) tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, kết nối trực tuyến với 49 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Đưa vấn đề nguồn lực chống dịch vào chương trình giám sát trình Quốc hội

Phạm Đông |

Trong các chuyên đề được trình để Quốc hội chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao có việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đổi mới chương trình, sách giáo khoa.