Chụp ảnh làm căn cước công dân

Có được mặc lễ phục tôn giáo khi chụp ảnh thẻ căn cước công dân?

nam dương |

Tôi đi làm căn cước công dân gắn chíp thì có mặc lễ phục tôn giáo khi chụp ảnh làm căn cước công dân không?