chương trình nghệ thuật sáng mãi niềm tin

Tổ chức chương trình Nghệ thuật đặc biệt "Sáng mãi niềm tin theo Đảng"

Ái Vân - Kim Anh |

Chương trình Nghệ thuật đặc biệt "Sáng mãi niềm tin theo Đảng" được tổ chức đúng dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khắc họa bức tranh sống động về lịch sử, truyền thống 90 ngành Tuyên giáo

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho rằng cuộc thi đã khắc họa bức tranh toàn cảnh, sống động về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng.