Chương trình giám sát năm 2023

Nâng cao hiệu quả giám sát, gắn bó chặt chẽ với cử tri

Vương Trần - Phạm Đông |

Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri là chức năng giám sát của Quốc hội, có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị. Thời gian qua, hoạt động giám sát này ngày càng được đổi mới, đưa lại những kết quả thiết thực được dư luận và cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

Lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội bầu tại kỳ họp thứ 6

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 47/2022/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.