Chương trình 75.000 sáng kiến

Bình Dương: CĐCS ký kết triển khai 75.000 "Sáng kiến, vượt khó, phát triển"

HOÀNG TRUNG |

Tại Bình Dương, một công đoàn cơ sở (đại diện 3.000 đoàn viên) ký kết biên bản ghi nhớ với Ban Giám đốc công ty thực hiện Chương trình 75.000 “Sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Công đoàn Tổng Công ty PTSC phát động Tháng Công nhân

Hải Anh |

Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh, lao động năm 2021, chào mừng 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1.5 và Chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển do Tổng LĐLĐVN phát động đã được Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) hưởng ứng.

Chỉ đạo tổ chức hiệu quả Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó

Hải Anh |

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22.7.2010 của Bộ Chính trị; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31.8.2018; Kết luận số 237-TB/TW ngày 11.11.2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01.5.1886 - 01.5.2021). Trong đó, Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển do Tổng LĐLĐVN tổ chức.

Tích cực hưởng ứng “Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

Minh Châm |

Hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) đã phát động phong trào thi đua yêu nước, vượt khó vươn lên trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn huyện.

Ngành Dệt May hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến

Nam Dương |

Công đoàn Dệt May Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình 75.000 sáng kiến, các sáng kiến được thưởng theo các mức cho từng nhóm lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng.

Tập trung triển khai chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị đặc biệt tập trung triển khai chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở.