Chứng chỉ môi giới

Bất động sản ế ẩm, môi giới đẩy mãi không được hàng

Phan Anh |

Làn sóng môi giới bất động sản nghỉ việc đang tăng cao, tại một số khu vực lên tới 80%. Giới phân tích đánh giá, phần lớn môi giới tháo chạy đều thuộc nhóm "lính mới" hoặc tay ngang, điển hình là nhóm bắt sóng các đợt "sốt đất ảo".