Chưa có khung pháp lí

Thứ trưởng Bộ GDĐT nói về tự chủ: Lãnh đạo các trường đang vừa làm vừa run

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, nhiều trường tự chủ đang gặp nhiều vướng mắc về thủ tục khiến lãnh đạo vừa làm vừa run.

Được tự chủ đại học: Vừa làm, vừa run!

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN HÀ |

Vấn đề tự chủ trong giáo dục đại học đang thiếu những khung pháp lý cần thiết khiến cho các trường vừa làm, vừa run.