Chủ xe máy

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Chủ xe máy có quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm bắt buộc khi bán xe

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email longtinhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi bán xe máy, tôi có thể chấm dứt hợp đồng bảo hiểm bắt buộc của xe cũ không? Nếu mua bảo hiểm bắt buộc cho xe máy mới thì giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là bao nhiêu theo quy định mới.