Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Dự kiến thời điểm lương chủ tịch ủy ban nhân dân xã tăng 7%/năm

Thục Quyên (T/H) |

Chủ tịch ủy ban nhân dân xã là chức vụ lãnh đạo của cán bộ cấp xã cũng nằm trong nhóm các đối tượng thuộc khu vực công được thực hiện cải cách tiền lương.

Cải cách tiền lương đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Thục Quyên (T/H) |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cũng là một đối tượng được cải cách tiền lương từ 1.7.2024.

Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Quế Chi (T/H) |

Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong quyết định tặng danh hiệu thi đua được căn cứ tại Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng, có hiệu lực từ 1.1.2024.

Thay đổi về lương, phụ cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã từ 1.7.2024

Quế Chi |

Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 (dự kiến từ ngày 1.7.2024), cách tính lương và phụ cấp đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thay đổi so với hiện nay.

Thẩm quyền xét tặng chiến sĩ thi đua cơ sở đối với công chức cấp xã

Quế Chi (T/H) |

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở đối với công chức cấp xã không phải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xét tặng.

Tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã năm 2024

Quế Chi |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là cán bộ cấp xã. Độ tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã năm 2024 được xác định căn cứ vào Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Thẩm quyền phạt tiền tối đa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Bảo Hân |

Bạn đọc Nguyễn Minh Lý (Thái Bình) hỏi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tối đa là bao nhiêu tiền?

Cách tính lương với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo hệ số mới nhất

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Cách tính lương đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo hệ số mới nhất như thế nào?

Cơ quan bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Quế Chi (T/H) |

Hội đồng nhân dân xã có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.