Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam

Chân dung tân Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Vương Trần - Nhật Huy |

1.4.2021, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố

QUANG ĐẠI |

Sáng 4.7, tại TP. Vinh (Nghệ An) diễn ra Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2018.