Chủ tịch huyện bị kỷ luật

Kỷ luật chủ tịch huyện vì “nợ như chúa chổm”

Hữu Long |

Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức và vợ vay, mượn tiền của một số cá nhân với số tiền lớn, với lãi suất vay cao vượt quá quy định không thực hiện đúng cam kết, khất nợ nhiều lần...