Chủ tịch Hội đồng

Ông Nguyễn Văn Hiền làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vân Trang |

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền trở thành tân Chủ tịch hội đồng trường của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6 hình thức xử lý vi phạm thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Hoàng Quang |

Bộ Nội vụ đang đưa ra lấy ý kiến Dự thảo “Nội quy và Quy chế quy định về tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức”. Nội dung dự thảo bao gồm: Quy định chung; nội quy kỳ thi; đăng ký dự thi; đề thi; coi thi; chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ kỳ thi; tài chính của kỳ thi; khai thác kết quả kỳ thi; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Cấm môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề sẽ dẹp loạn cò đất

PHẠM ĐÔNG |

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, cần có quy định cấm môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề để giải quyết vấn đề “cò đất” ở các địa phương.