Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh giới thiệu 2 nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Nguyễn Hùng |

Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – được thống nhất giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.