Chủ tịch CĐ Công ty Việt Hưng

Dù khó khăn nhiều doanh nghiệp vẫn tăng lương sớm

Nam Dương |

Mặc dù chưa đến kỳ điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng theo quy định (dự kiến từ ngày 1.7.2024 - PV), nhưng nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đã chủ động tăng lương, tăng thu nhập cho NLĐ từ đầu năm 2024.