Chu kỳ khủng hoảng của bất động sản

Chu kỳ khủng hoảng bất động sản đã bắt đầu?

Bảo Chương |

Chưa có dấu hiệu cho thấy chu kỳ khủng hoảng của thị trường bất động sản xuất hiện nhưng cơn sốt đất như thời gian qua vẫn là một dấu hiệu nguy hiểm cho sự ổn định của thị trường.