Chồng ngoại

Làng “giời đày”

ĐẶNG ĐỨC LỘC |

Nhà tôi tiện đường, hễ mở mắt là thấy cảnh người người đến chờ xe. Mẹ tôi than, sống cận lộ khổ quá, suốt ngày nhà rung như đứng trên bùn.

Chồng ngoại

NHẬT LỆ |

“Thế nào, đã lấy chồng chưa”- câu tôi ngại hỏi nhất với cô. Vì câu trả lời sẽ là “Vẫn ế”. Cô em nước da nâu giòn, mắt xếch, dáng người thấp đậm, xốc vác như đàn ông. Không những thế, cô còn đèo bòng cả một đàn mèo trên 30 con cùng 5 chú chó đi lạc.