Chốn cũ

Sống thêm một cuộc đời

Việt Văn |

Từ ngày anh chuyển đến sống ở một thành phố mới, mọi thứ dường như nhanh hơn, vội vã hơn. Ở thành phố phương Nam đầy nắng, đầy gió này, có cảm tưởng thời gian như ngắn lại, quay cuồng với công việc cũng đủ hết ngày.