cho vay nhà ở xã hội

“Phao cứu sinh” cho người dân, doanh nghiệp Quảng Bình

Thu Hương |

Sau một thời gian triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP  ngày 30.1.2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 11), các gói vay ưu đãi đã được chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng. Nhờ đó đã giúp doanh nghiệp, người thu nhập thấp và người nghèo có cơ hội khôi phục lại sản xuất kinh doanh. Qua đó, từng bước ổn định tình hình kinh tế - xã hội của địa phương sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cách nào kéo giảm giá nhà ở xã hội vừa túi tiền công nhân?

VƯƠNG TRẦN |

Thực tế cho thấy, công nhân tỉnh lẻ khó mua nhà, kể cả nhà ở xã hội, bởi lẽ tiền lương không đủ để họ đảm bảo cho cuộc sống của cả gia đình ở thành phố, thậm chí, dù có thâm niên làm công nhân hơn 10 năm. Vì vậy, phát triển nhà ở xã hội cần phù hợp khả năng chi trả của công nhân, người lao động, người thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cấp bổ sung 2.000 tỉ đồng phục vụ cho vay nhà ở xã hội

Cẩm Hà |

Để phục vụ cho vay nhà ở xã hội,  Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) sẽ phối hợp NHNN tham mưu các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội bố trí cấp vốn bổ sung 2.000 tỉ đồng để cho vay theo quy định.