Chợ truyền thống mở cửa

TPHCM sẽ mở lại chợ truyền thống đảm bảo phòng dịch để bán đồ tươi sống

NGỌC LÊ |

Sau khi có chủ trương xem xét khôi phục chợ đầu mối, mở lại các chợ truyền thống an toàn; thị trường thực phẩm tươi sống tại TPHCM đã được kích hoạt, giảm tải một phần nhu cầu cuộc sống của người dân.