Cho thuê đất đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng đất thời hạn bao lâu?

phạm hằng |

Bạn đọc có email dungphamx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi có vốn đầu tư nước ngoài muốn đầu tư ở Việt Nam. Xin hỏi, thời hạn sử dụng đất đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam được quy định như thế nào?