Chợ Mỹ Thọ

Vụ tiểu thương phản ứng di dời chợ: Căng thẳng tìm tiếng nói chung

HOÀNG LỘC |

UBND huyện Cao Lãnh đã quy hoạch, sửa chữa chợ Mỹ Thọ (thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nhưng khi bố trí quầy hàng lại theo 2 phương án mà Phòng Kinh tế hạ tầng huyện đưa ra thì đa số tiểu thương không thống nhất.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói một đằng làm một nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

Khi bố trí, sắp xếp lại kiot sẽ họp với tiểu thương

Hoàng Lộc |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.