Chợ Do Nha

Họp chợ ở lòng đường vì dự án xây chợ 65 tỉ đồng chưa triển khai

Vân Trường |

Dự án chợ Do Nha tại phường Phương Liễu (Quế Võ, Bắc Ninh) được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2017 nhưng đến nay chưa thể triển khai xây dựng.